Om Delta

Kernen i Delta-programmet er en ny logik for livsstils-ændringer. En ny stress-fri måde at gå til sagen på, for mennesker som ønsker at ændre ting i dagligdagen for at leve sundere og gladere.

At “dyrke” sine vaner – ligesom man hjælper æbler og andre gode vækster frem i en frodig have – er et godt billede på det særlige i delta-tilgangen. I stedet for konstant at skulle bide tænderne sammen og kæmpe mod hverdagsvaner, lærer man dem at kende og hjælper dem frem til den bedste version af sig selv. I stedet for at undertrykke kroppens signaler om sult, træthed osv, udforsker man dem. I stedet for at gå alene med oplevelser man skammer sig over, deler man erfaringer og ideer med en gruppe som forstår og støtter en. Man lærer at danse med vanerne, som en deltager har udtrykt det.

Metoderne. Δ-programmet er designet til bedst muligt at støtte denne stress-frie eller “ikke-voldelige” tilgang til at ændre vaner, ved systematisk at kombinere en række metoder som på en gang kan reducere spændinger og opbygge en nysgerrig og lystbetonet tilgang:

  • mindfulness (opmærksomhedstræning og stressreduktion)
  • en støttende og reflekterende gruppe,
  • kropslig accept,
  • individuelle eksperimenter i hverdagen.

Udbyttet Med mange slags kure, diæter og slanke-råd er det almindeligt at se et vist vægttab over en kort periode, fx. 2 eller 3 måneder, men måler man efter 6 eller 12 måneder er vægten vendt tilbage til niveauet man startede ved. Δ-programmet viser en meget anderledes profil: langsomme men stabile resultater. Programmet sigter i øvrigt på  sundhed og livskvalitet i bredere forstand, ikke kun vægttab. Erfaringer og pilotstudier tyder på at dette lykkes, så deltagerne ikke bare bliver tyndere men gladere og sundere.

Forløbet. I praksis er Δ-programmet udformet som et kursus med 10 ugentlige mødegange a 3 timer, samt et enkelt heldagsmøde (7 timer). Holdstørrelsen er 12-25 deltagere. Der lægges stor vægt på direkte erfaring igennem en række metoder man lærer og træner med – og på at dele erfaringer gruppen. Vi sørger for at gruppen får lov at udvikle sig til et godt, naturligt miljø hvor alle føler de er rummet og både kan bidrage, blive hørt og finde støtte.

En guidet “krops-gennemgang” med afspænding og opmærksomhed – er en af de mindfulness-øvelser man lærer på kurset, og senere kan bruge hjemme.

Der er hjemmetræning med mindfulness-meditationer og andre øvelser, som tager ca. 20 minutter to gange om dagen, og anbefalingen er at man ikke starter på programmet før man er klar på at man kan og vil gennemføre møderækken og hjemmetræningen – at give det en chance i tre måneder.

Efter afslutningen af 3-måneders forløbet er man klædt godt på til at fortsætte den gradvise udforskning af sundere og gladere vaner med delta-metoderne på egen hånd, understøttet af de materialer – tekster, lydoptagelser mm – som er uddelt i kursets løb. Derudover ser vi tit at delta-hold fortsætter med at mødes på egen initiativ. Desuden tilbydes der opfølgende delta-møder med nogle måneders mellemrum, på nogle af de sundhedscentre som tilbyder Δ-forløb.

Underviserne på Δ-kurserne er erfarne instruktører. Som minimum er de uddannede mindfulness-instruktører (MBSR eller tilsvarende) og har derpå gennemgået en trænings-overbygning med den projektgruppe som har udviklet programmet. De fleste har desuden en sundheds- eller ernæringsfaglig baggrund .

Jon Kabat-Zinn, professor ved University of Massachusetts og grundlægger af MBSR, det mest udbredte og veldokumenterede mindfulness-program i dag.

Δ i forhold til andre mindfulness-programmer: Δ-programmet er blevet udviklet til at være særlig effektivt og brugbart i forbindelse med livsstilsforandringer, sundhedsfremme og vægttab, med udgangspunkt i det mest veldokumenterede mindfulness-program, MBSR. Forsknings- og udviklingsarbejdet omkring Δ har ført til en lang række tilpasninger, men det er omhyggeligt fastholdt at det komplette MBSR-program stadig er indeholdt – sådan at ændringerne kun har form af tilføjelser og små forskydninger. Δ udvikles og tilbydes derfor også indenfor rammerne af Dansk Center for Mindfulness ved Århus Universitet, og MBSR-instruktører uddannet her kan med en mindre overbygning påtage sig at undervise i Δ προγραμμετ.

Forskning omkring Δ-programmet. Δ-programmets form og indhold blev oprindelig udviklet i et forskningsprojekt ved Københavns Universitet i årene 2010-14 (Niels Viggo Hansen, Per Brændgaard og medarbejdere). Her blev også udført en kontrolleret effekt-afprøvning med lovende resultater. Efterfølgende forskning i samarbejde med Århus Universitet og Randers kommune har fokuseret på at optimere programmet til implementering i kommunale sundhedscenter. Flere videnskabelige samarbejdspartnere er involveret i en planlagt næste fase med fokus på hvordan tryghed, mad og vaner spiller sammen. Den første videnskabelige publikation om Delta-programmet kan læses her.

Deltager-erfaringer. En tidligere deltager i et Δ-hold på Randers kommunes sundhedscenter fortæller om sine erfaringer i dette interview i kommunens nyhedsbrev.

Hvor tilbydes Δ-programmet?

  • Kommunale sundhedscentre. Sundhedscentre i Københavns Kommune og Randers Kommune har tilbudt Δ-programmet til overvægtige i forbindelse med forskningsprojekter. Disse tilbud er gratis men har indtil videre været målrettet bestemte grupper. Vi arbejder for at flere kommuner kan tilbyde Δ-forløb i sundhedscentre i fremtiden.
  • Åbne kurser i privat regi. I efteråret 2018 vil der for første gang være mulighed for at melde sig til Δ-forløb i privat regi, i Århus og København. Alle som ønsker at arbejde med sunde vane-ændringer kan deltage. Der betales et kursusgebyr på 5.200 kr for elleve mødegange, inkl. forplejning og materialer.  Yderligere information og tilmelding her.