Om Delta-programmet

Kernen i Delta-programmet er en ny logik for livsstils-ændringer. En ny stress-fri måde at gå til sagen på, for mennesker som ønsker at ændre ting i dagligdagen for at leve sundere og gladere.

At “dyrke” sine vaner – som man hjælper æbletræer og andre gode vækster frem i en frodig have – er et godt billede på det særlige i delta-tilgangen. I stedet for konstant at skulle bide tænderne sammen og kæmpe mod hverdagsvaner, ser man dem i øjnene og lærer dem at kende. I stedet for at undertrykke kroppens signaler om sult, mæthed osv, udforsker man dem. Man lærer at danse med vanerne, som en deltager har udtrykt det. Dette er muligt gennem en systematisk kombination af ”lav-spændings” metoder:

  • mindfulness (opmærksomhedstræning og stressreduktion)
  • en støttende og reflekterende gruppe,
  • kropslig accept,
  • individuelle eksperimenter i hverdagen.

Udbyttet er anderledes end det man plejer at se med slankekure o.lign. I begyndelsen sker der ikke så meget på vægten. I stedet for hurtige vægttab der forsvinder næsten lige så hurtigt igen, ser Delta-programmet ud til at virke langsomt men stabilt — og ikke kun på kropsvægt men også andre mål for sundhed og livskvalitet.

I praksis er Δ-programmet udformet som et kursus hvor en gruppe mødes en gang om ugen i tre måneder. Der er stor vægt på direkte erfaring igennem en række metoder man lærer, træner og deler erfaringer med. Hen mod slutningen af kursusforløbet er der desuden et heldagsmøde. Der er hjemmetræning med mindfulness-meditationer og andre øvelser, som tager ca. 20 minutter to gange om dagen, og anbefalingen er at man ikke starter på programmet før man er klar på at man kan og vil gennemføre møderækken og hjemmetræningen – at give det en chance i tre måneder. Efter afslutningen af 3-måneders forløbet er man klædt godt på til at fortsætte med delta-metoderne på egen hånd, men derudover ser vi tit at delta-hold fortsætter med at mødes på egen initiativ. Desuden tilbydes opfølgende delta-møder med nogle måneders mellemrum.

Forløbet forestås af erfarne instruktører som både er uddannede mindfulness-instruktører (MBSR) og derpå har gennemgået en overbygning med delta-programmets projektgruppe.

Et forskningsprojekt udført af Niels Viggo Hansen mfl. på Københavns Universitet i årene 2010-14 var ramme for Delta-programmets første version. Her blev også udført et første effekt-studie med lovende resultater. De nuværende Delta-grupper i Randers kører som et pilotprojekt i samarbejde mellem Århus Universitet og Randers Sundhedscenter. Flere videnskabelige samarbejdspartnere er involveret i en planlagt næste fase. Den første videnskabelige publikation om Delta-programmet kan læses her.